CFK REKRYTERING

TILLSÄTTNING

VI SÖKER EN
ARBETSCHEF
Botrygg Göteborg taktar upp bostadsproduktionen

Vi söker en erfaren och kunnig Platschef som vill bli Arbetschef hos en bostadsutvecklare med egen entreprenadorganisation. Är du en praktisk och erfaren entreprenadperson som vill jobba övergripande och vara ansvarig för byggprocessen, från att detaljplan vunnit laga kraft till överlämning till egen förvaltning? Vi rekryterar nu en Arbetschef till Botrygg i Göteborg som ska ha det övergripande ansvaret i projekten och som har en gedigen kunskap och intresse för husbyggnation/nyproduktion bostad.

I och med att Botrygg är en fastighetsutvecklare med egen entreprenadorganisation ges här en unik möjlighet som Arbetschef där du ingår i en organisation som har ett helhetsgrepp om projekten från markförvärv/tidiga skeden till egen förvaltning. Sedan 90-talet har man främst fokuserat på nyproduktion av bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter men i beståndet finns även offentliga lokaler och logistikfastigheter. Som Arbetschef i Göteborg kommer du ansvara för 3 projekt på ca 750 miljoner och arbeta tätt med  platschefer och Vd. Aktuell projektportfölj avser ca 1350 bostäder fördelat på 10-tal projekt. Botrygg har funnits sedan 1981 och har fastighetsbestånd i Linköping, Norrköping, Stockholm, Göteborg och Örebro. Koncernen har tusentalet anställda och omsätter flertalet miljarder. De senaste åren har man producerat ca 600 lägenheter per år.

KONTAKT

Fredrik Kjelstrup

0722 – 47 74 74

DELA

2020-02-18T14:37:27+00:00