CFK REKRYTERING

KUNDCASE

Ny VVD till Skeppsviken på rekordtid

Skeppsviken, bygg- och fastighetskoncernen grundad i  Skaraborg, har framgångsrikt etablerat sig i Göteborg bland storbolagen med sin affärsutvecklande vision som de kallar just Skeppsviken.
Vi lyckades rekrytera ny vice Vd-tjänst till Skeppsviken Bygg i Göteborg AB på 2-3 veckor, det snabbaste executive search uppdraget i modern tid intygar inblandade parter

NY TALANG

Den nya talangen är Mathias Irvemo som närmast kommer från Tage och Söner i roll som avdelningschef. Här beskriver han sin syn på processen:

Jag var så imponerad att Fredrik Kjelstrup på CFK kunde ta fram en Vice Vd roll så snabbt och att hela rekryteringsprocessen var så smidig, det kunde inte bli bättre än så här, jag är otroligt glad och tacksam. I och med Fredriks breda kontaktnät har jag dessutom blivit delägare i ett framstående bygg/fastighetsrelaterat bolag och får verkligen bästa möjliga förutsättningar att bygga upp bolaget tillsammans med övriga nyckelpersoner

Mathias Ivermo
Vice VD Skeppsviken

Mathias har på kort tid anställt flera tjänstemän och visat sig vara en mycket engagerad och viktig tillgång för bolaget. Koncernchef Martin Larsson säger:

vår entreprenadverksamhet tillför han mycket med sin mer sociala och öppna ledarstil. I sin roll som  vice VD är förstås ambitionen att successivt utöka ansvarsområdena i den mer övergripande ledningen och styrningen av bolaget

Martin Larsson
Koncernshef, Skeppsviken

Mathias Irvemo
Vvd på Skeppsviken i Göteborg

SE ÄVEN KUNDCASE FRÅN

2018-10-24T11:26:17+00:00