EXECUTIVE SEARCH

Vi rekryterar högre chefsroller till lokala företag inom bygg- och fastighet

Fredrik Kjelstrup har en gedigen erfarenhet av att rekrytera nyckelpersoner inom Projektutveckling och Bygg i Göteborg. Hans resa i branschen startade 2010 då han såg att det fanns ett behov av ett rekryteringsföretag nischat inom Bygg, ett bolag som hade insikt och kunskap i branschen, dess roller och framtida behov. Detta lade grunden för CFK Rekrytering, ett bolag som numera blivit välkänt bland Bygg och Fastighetsbolag i Göteborg och som har rekryterat över 200 tjänstemän lokalt i branschen. 

Fredrik har under sina tolv år i branschen byggt upp ett stort nätverk av kandidater och kunder och har genom sin kunskap, sitt driv och långsiktiga tänk blivit en uppskattad och självklar partner i rekryteringssammanhang. 

Han arbetar idag främst med rekryteringsuppdrag för ledande befattningar och där det finns ett stort behov av hans specialistkompetens och kontaktnät. 

Hans sätt att jobba med rekrytering kan sammanfattas i själva grunden för bolaget 

C: Case, vi tar helheten i rekryteringsuppdrag och arbetar nära kunden

F: Förtroende, till såväl kunder som kandidater

K: Kunskap, vi kan branschen  och har en hög upparbetad kunskap

Fredrik Kjelstrup
Fredrik Kjelstrup