CFK REKRYTERING

TILLSÄTTNING

ÄR DU BLIVANDE  COO PÅ PINPOINT PROJEKTLEDNING?

ALLMÄNT OM TJÄNSTEN

Vi på Pinpoint söker nu en COO/Projektledare till vårt kontor i centrala Göteborg. Som COO skall du ansvara för bolagets dagliga drift med allt vad det innebär och tillsammans med CDO och styrelsen arbeta med att driva och utveckla bolaget på ett lönsamt sätt efter gemensamt fastslagna mål och handlingsplaner.
Du skall även brinna för bolagsfrågor och vilja vara med och utveckla och driva bolaget framåt i en ung, driven och öppen organisation där företagskulturen sätts i främsta rummet.
Då COO rollen i dagsläget inte innebär ett heltidsarbete kommer du även att arbeta som projektledare och då arbeta ut mot kund med att ”pinpointa” det viktiga i deras affär.
Då du som COO blir en naturlig nyckelperson och kulturbärare ser vi även dig som blivande delägare i bolaget.
Du kommer att arbeta i ett nära samarbete med CDO och bli involverad i de flesta frågorna som rör bolagets utveckling.

ARBETSUPPGIFTER

COO
Att tillsammans med övriga medarbetare leda företaget till lönsam tillväxt.
Att arbeta med ekonomistyrning genom uppföljning av budget, upprätta avstämningar och prognoser samt ansvara för företagets redovisning till CDO och Styrelse.
Att utveckla, entusiasmera och stötta medarbetare och resurser för att öka företagets konkurrenskraft. Vara ansiktet utåt gentemot våra befintliga och nya kunder och verka för bolaget i alla sammanhang. Arbeta med att ta fram verksamhets- och handlingsplaner samt att ansvara för att de uppsatta målen nås.

Projektledare
Som projektledare kommer du att ha ett helhetsansvar i dina projekt från start till mål och tillsammans med kunden se till att deras projekt blir så lyckat som möjligt. Du skall kunna arbeta självständigt och vara social då du kommer att vara bolagets ansikte utåt i projekten.
Du förutsätts även att kunna bidra med nya projekt till orderstocken genom dina upparbetade kunder inom branschen.

ANSVARSOMRÅDEN

Tillsammans med CDO ansvara för bolagets utveckling och lönsamhet efter gemensamt upprättade handlingsplaner.
Övergripande personalansvar, HR, lön, utvecklingssamtal etc.
Övergripande ansvar för kvalitet och kundtillfredsställelse.
Ansvar för en effektiv och säker verksamhet.
Övergripande KMA ansvaret inom bolaget.
Ansvar för att ta fram och följa upp att företagets rutiner och policys följs.
Ansvar för tillsättning av resurser i projekt och interna frågor.
Befattningshavaren beslutar i samråd med styrelsen om ökning respektive minskning av personal.

VEM SÖKER VI?

PERSONLIG KOMPETENS
Du är en glad, utåtriktad och entusiasmerande person som trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du har ett genuint intresse för andra människor och är lyhörd för din omgivning och dina medarbetare. Du ställer höga krav på dig själv och andra.
Du har ett intresse av att driva ett bolag och utveckla nya affärer samt att du välkomnar nya sätt att tänka.

UTBILDNING OCH ERFARENHET
Du har troligtvis en akademisk bakgrund eller liknade fortbildning
Du har mångårig erfarenhet av branschen där du hunnit arbeta och skaffa ett brett nätverk med beställare/kunder som du har goda relationer och gott rykte hos.
Du har eller har haft en ledarroll med personalansvar.
Du har suttit med i ledningsgrupp eller arbetat med liknande arbetsuppgifter.

OM PINPOINT PROJEKTLEDNING

Vad gör vi?

Vi arbetar med projektledning inom bygg- och fastighetssektorn i och kring Göteborgsregionen.

Vårt arbete syftar främst till att skapa de förutsättningar som krävs  för att uppnå ett  så lyckat och lönsamt projekt som möjligt för kunden. För att lyckas göra detta  är det viktigt att få alla projektdeltagare att tillsammans arbeta mot de mål som är uppsatta, att vara drivande och att entusiasmera gruppen.

Som projektledare är det viktigt att kunna lite om mycket snarare än att vara expert på ett visst område. Det gäller att kunna sortera ut och prioritera och koppla in rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle.

Att ha ett helhetsgrepp om projektet helt enkelt.

Vår vision och målsättning 
Precis som namnet antyder är vår vision och målsättning att alltid kunna sätta fingret på de utmaningar och förväntningar vår kund har och att arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt mot att dessa mål uppfylls.
Vi sätter alltid kundens affär i främsta rummet och strävar efter att ha ett tätt  och tillförlitligt samarbete med kunden och dess organisation.
Vi vill skapa ett mervärde för kunden genom vårt sätt att arbeta och vårt sätt att säkerställa kvalitén i projekten.

Vår arbetsmetodik
Vi förespråkar och tror på ett öppet klimat i såväl projekt som på företaget där alla skall känna sig trygga och våga ta den plats som deras roll kräver. Man skall våga vara gränslös i sitt tänkande och vara nytänkande i en annars ganska så konservativ bransch. Alla har vi hört ”men det är så vi alltid  har gjort”.  Man skall våga vara lite obekväm och kliva ur sin bekvämlighetszon för att välkomna nya tankar och idéer.
Har du idén och visionen så har vi drivet och engagemanget för att stötta dig i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig under våra tjänster.

KONTAKT

Fredrik Kjelstrup

0722 – 47 74 74

[contact-form-7 id="1004" title="Kontaktformulär 1"]

DELA