CFK REKRYTERING

EXKLUSIV TILLSÄTTNING

VI SÖKER
AVDELNINGSCHEF PROJEKTLEDNING

“Vi söker ett stjärnskott som vill anta utmaningen att bli VBKs nya Avdelningschef för Projektledningsavdelningen i Göteborg. Du är en etablerad och driven spelare som har liknande roll idag eller är hungrig på ta nästa steg i karriären. Ambitionen är att du skall erbjudas fullt delägarskap i ett av branschens mest kvalificerade konsultföretag”

Ambitionen med rekryteringen är att skapa förutsättningar för att VBK:s PA-avdelning skall växa från 10 till 20 personer under kommande 5 år. Avdelningschefen skall utarbeta en plan för denna tillväxt, innehållande inom vilka verksamhetsområden som tillväxten skall ske, rekryteringsbehov, kundkontakter och kundsegment samt ansvara för att driva ackvisition på såväl kort som lång sikt.

Tjänsten innebär att 50% av en heltid läggs på funktionen avdelningschef och resterande tid på externa uppdrag

Ansvarsområden:

 • Personalansvar inkl lönesättning
 • Huvudansvar för ackvisition inom avdelningen
 • Ansvarar för resurssättning och övergripande resursplanering på avdelningen
 • Strategiskt ansvar för avdelningens utveckling och tillväxt

Huvudsakliga arbetsuppgifter som Avdelningschef:

 • Personalansvar för avdelningens medarbetare
 • Deltaga i och leda planeringsmöten
 • Deltaga i strategiska ledningsgruppsmöten
 • Rapportera behov av nyrekrytering till vVD

Avdelningschefen rapporterar till VD och sitter med i företagets ledningsgrupp

VBK är ett konsulterande ingenjörsföretag inom byggbranschen

Vi är verksamma inom:

 • Byggprojektering innefattande byggnadskonstruktionbyggnadsteknik och byggnadsfysik.
 • Bygg/Projektledning bestående av projekt-, projekterings– och byggledningentreprenad besiktningarkontrollansvarig PBLBas P och U samt skyddsrumssakkunniga.
 • Underhåll vari ingår genomförande av underhålls– och konditionsbesiktningar samt skadeutredningar och
          upprättande av underhållsplaner och åtgärdsprogram.

Sedan starten år 1958 har VBK haft förmånen att få arbeta med projekt som väcker uppmärksamhet, såväl i Västsverige som i landet i övrigt. Det ser vi som tecken på våra uppdragsgivares uppskattning av vårt kunnande, och förtroende för vårt oberoende. VBK ägs uteslutande av personer som är verksamma i företaget.

Som ett led i vår strävan att följa den snabba tekniska utvecklingen i vår bransch väljer vi i huvudsak våra nya medarbetare bland unga, nyexaminerade ingenjörer. Hos oss får de under sakkunnig och erfaren ledning applicera sina kunskaper på intressanta och kvalificerade projekt. Detta är en viktig del av en långsiktig plan för tillväxt och succession inom VBK.

För våra kunder, som finns inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning, har vi uppdrag inom områdena industri- och husbyggnad samt anläggning.

Vår organisation kännetecknas av korta beslutsvägar och hög grad av decentralisering där det ställs stora krav på individens eget ansvarstagande.

Huvudkontoret ligger i Göteborg och vi har ett lokalkontor i Skövde.

Vi är idag uppdelade i sju avdelningar. På vårt Göteborgskontor har vi fyra projekteringsavdelningar och en bygg/projektledningsavdelning. På Skövdekontoret har vi en projekteringsavdelning. Den sjunde avdelningen är vår internadministration och den är placerad i Göteborg. Idag består VBK Konsulterande ingenjörer AB av drygt hundra medarbetare av vilka nio är delägare i företaget.

KONTAKT

Fredrik Kjelstrup

0722 – 47 74 74

DELA

2021-02-16T14:53:04+00:00